letni-infinite-loops

1. 8. 2015

Letní Infinite Loops

Létem začíná život, to kdysi napsal klasik. V klipech hudebních kapel se téma léta objevuje často a na holky tohle schéma očividně zabírá. Dobrá i špatná věc na celém tom všem je, že tenhle koloběh nikdy nekončí. Že budeme donekonečna vyhlížet, vítat, prožívat i loučit se s létem a prožívat vše znova. 

Pojem Infinite Loops (nekonečné smyčky) se používá hlavně v programování. Vzniká, pokud vytvoříme cyklus, jehož podmínka nikdy neukončí jeho běh. Takový cyklus potom běží stále donekonečna - zpravidla dokud Vám nerestartuje prohlížeč.

Nakreslil jsem spirálu, protože zde chci poukázat na jednu ze skvělých vlastností vesmíru.

Točíme se v kruzích.

Životem procházíme chronologicky, jakkoli je čas relativní, a náš svět se postupně zesložiťuje tím, že řešíme čím dál víc a víc hloupostí. Z dávné minulosti si pamatujeme pouze zhuštěný proud vzpomínek, jak se rozvíjí směrem k přítomnosti, kde jsme teď. Dávné vzpomínky jsou již pevně ukotvené ve spirále našeho času, zatímco přítomnost se řítí do neznámého prostoru a určuje další rozvoj spirály. 
Právě probíhající léto mi ukazuje, jak moc se točíme v kruzích a s jakou jistotou se věci opakují, přesto se však život ve vší své bohatosti nikdy nepřestane rozvíjet a bohatnout už jenom díky podstatě, že pokud je život spirála, rozvíjí se.
Mistrovství v kterékoli oblasti spočivá v neúnavném opakování té činnosti, tím pádem získávání zkušeností, rozvíjení se a tím rozšiřování obzorů. Mistrovství života obecně by potom mělo pracovat stejně.
Letošní letní prázdniny byly tak stejné, jako ty předešlé, přesto byly nesrovnatelně bohatší, krásnější a dobrodružnější než cokoliv, co jsem kdy zažil. A to mě teprve čeká to nejlepší, cesta do Compostely. Děkuji za to, že můžeme díky tomu, že se točíme v kruzích neustále cestovat v čase, prožívat krásné a težké okamžiky stále znova a brát si z nich, co jenom chceme a ovlivnit tak další směřování našeho života, naší spirály.

 

v Těšeticích, 1. 8. 2015